Brugerinddragelse i sundhedsklyngerne – opstarten og de næste skridt

ViBIS har kigget ind i det første halve år af sundhedsklyngernes opstart og sætter med denne undersøgelse fokus på inddragelsen af de nye brugerrepræsentanter gennem interviews og mødereferater.

Samarbejdet i de tværsektorielle sundhedsklynger var nyt for alle, da de blev etableret i juli 2022. Samtidig var det nyt, at brugerrepræsentanter skulle være med til møderne på fagligt strategisk niveau.

Netop opstarten af denne type samarbejder er afgørende for, at brugerinddragelse kommer til at fungere og giver de ønskede resultater. Det er her, rollerne fordeles, forventningerne afstemmes, samt vaner og rutiner etableres. Det er derfor interessant at se nærmere på, hvordan det er gået med brugerinddragelsen i klyngernes opstart.

Gennem interviews med 11 brugerrepræsentanter og tværlæsning af mødereferater fra den første tid, giver ViBIS bud på,
hvad der skal til, for at klyngerne kommer videre med etableringen af et stærkt og givende samarbejde.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på mødereferater fra sundhedsklyngerne i perioden august 2022 til marts 2023 samt interviews med 11 brugerrepræsentanter fra 10 forskellige klynger i hele landet.

Med konkrete citater giver undersøgelsen indsigt i, hvordan brugerrepræsentanterne har oplevet opstarten af klyngesamarbejdet, deres egen rolle og bidrag - herunder hvad der fungerer godt og mindre godt. Sammen med klyngernes mødereferater, der siger noget om, hvordan brugernes deltagelse faciliteres, tegner ViBIS et billede af brugerinddragelsen i opstarten.  

ViBIS giver på denne baggrund tre råd til en brugerinddragende praksis i sundhedsklyngerne:

  • At processen før, under og efter møderne har øje for at inkludere brugerne
  • At rammerne for brugernes deltagelse er tydelige
  • At det er synligt for alle, hvordan brugernes bidrag anvendes