Tættere på trivsel - en undersøgelse af patienters mentale sundhed

Danske Patienter har undersøgt den mentale sundhed hos personer med langvarig sygdom – og deres oplevelser af at få hjælp i sundhedsvæsenet.

Hvordan påvirker sygdom den mentale sundhed? Og hvilke muligheder er der for at få hjælp til at håndtere udfordringer med trivsel i sundhedsvæsenet?

Det har Danske Patienter i samarbejde med 21 patient- og pårørendeforeninger undersøgt både kvalitativt og kvantitativt. 1.012 patienter har besvaret et spørgeskema og 11 patienter er blevet interviewet. Resultatet er denne undersøgelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at patienter ikke bliver spurgt systematisk ind til, hvordan de har det, at mange ikke oplever, at hjælpen til at håndtere trivselsudfordringer er tilstrækkelig, og at sundhedsvæsenet selv spiller en rolle i forhold til at påvirke den mentale sundhed negativt. 

Læs "Tættere på trivsel" her.

Danske Patienters politiske anbefalinger

Resultatet af undersøgelsen har givet anledning til, at Danske Patienter foreslår fem konkrete indsatser, der kan forbedre den mentale sundhed hos patienter:

  1. Gør samtaler om trivsel til en del af kerneopgaven.
  2. Gør det nemmere at spørge ind til det svære.
  3. Skab et brugervenligt overblik over tilbud –til personale, patienter og pårørende.
  4. Styrk adgangen til relevante tilbud.
  5. Indret sundhedsvæsenet, så det ikke tærer på trivslen.

Læs Danske Patienters politiske indspil her.