Effekter af individuel brugerinddragelse

Hvilke effekter er der af individuel brugerinddragelse? ViBIS har gennemgået forskningslitteraturen på området og lavet et samlet overblik i denne publikation.

Mere viden om sygdom, øget livskvalitet og færre indlæggelser. Det er blot nogle af de effekter, som er beskrevet i forskningslitteraturen om individuel brugerinddragelse. Effekterne spænder over patientoplevede effekter til effekter, som har betydning for planlægning og tilrettelæggelse af forløb.

ViBIS har systematisk gennemgået 25 udvalgte artikler fra 2012-2017. Artiklerne dækker ni specifikke sygdomsområder som kræft, kirurgi, gynækologi og mentale sundhedsproblemer.

I publikationen kan du læse en gennemgang af alle de beskrevede effekter, ligesom der også er en gennemgang af de patientoplevede effekter i forhold til sygdomsområder med litteraturhenvisninger til de enkelte studier.

På baggrund af gennemgangen konkluderer ViBIS, at der er et udviklingspotentiale i forhold til at undersøge de mere langsigtede effekter af inddragelsen. Det vil kræve andre metodiske tilgange og andre definitioner af evidens.

Læs publikationen her.