Oversigt over brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

ViBIS har lavet en oversigt, der giver overblik over, hvordan man kan inddrage brugerne af sundhedsvæsenet på forskellige niveauer.

Brugerne af sundhedsvæsenet kan bidrage med viden, der kan give organisatorisk læring, pege på forbedringspotentialer og kvalificere udviklingsprocesser. Og så kan de bidrage med vigtig viden og præferencer i deres egne forløb.

Oversigten viser, hvornår det som oftest giver mening at inddrage forskellige typer af viden fra brugere og brugerrepræsentanter – fra det generelle brugerperspektiv over brugeroplevelser til de individuelle behov og præferencer. Modellen indeholder også ViBIS' definationer af brugerinddragelse.

Se modellen i fuld størrelse her.

Oversigten dækker således både over organisatorisk og individuel inddragelse, og den giver eksempler på, hvilke metoder man kan bruge i arbejdet med brugerinddragelse.

Organisatorisk inddragelse handler om at give brugerne indflydelse på udviklingen af sundhedsvæsenet. Det kan eksempelvis være, når brugerne bliver inddraget i udviklingen af nye politikker i sundhedsvæsenet, behandlingsforløb eller forskning i sundhed.

Individuel inddragelse handler om at give brugeren indflydelse på sit eget forløb ud fra individuelle behov, præferencer og viden. Det kan eksempelvis være, når patienter og pårørende er med til at beslutte hvilken form for behandling, der er bedst for dem, eller når patienten inddrages i planlægningen og udførelsen af behandlingen.

På grund af de mange forskellige tilgange til brugerinddragelse er oversigten udformet på en måde, som både giver mulighed for systematisk arbejde med brugerinddragelse og plads til lokal tilpasning. Det betyder, at konkrete indsatser kan tilrettelægges med udgangspunkt i konkrete behov, hvilket i sidste ende vil føre til bedre resultater.

Dato

Kontakt

Mette Munch-Petersen. Foto: Tea Petersen

Mette Munch-Petersen

Projektleder
33 41 47 56