Guide til måling af individuel inddragelse

Med denne guide vil ViBIS inspirere til, hvordan man kan måle individuel brugerinddragelse. Den er en indføring i, hvilke overvejelser man skal gøre sig forud for måling af inddragelse, og hvordan man kan gribe sin måling an.

Inddragelse er et vigtigt element i kvalitetsudviklingen af patientforløb i både kommuner, på hospitaler og hos praktiserende læger. Men der er en usikkerhed om, hvilken forskel inddragelse gør, og dermed hvordan man måler denne forskel.

Man vil gerne vide, hvorvidt og i hvilken grad patienter er blevet inddraget, samt hvilke positive og negative effekter brugerinddragelse har på den enkelte patient og sundhedsvæsnet bredere set. For at øge evidensen for inddragelsens effekter, er det nødvendigt at have robuste målinger.

Med denne guide vil ViBIS inspirere til, hvordan man kan måle individuel brugerinddragelse. Den er en indføring i, hvilke overvejelser man skal gøre sig forud for måling af inddragelse, og hvordan man kan gribe sin måling an. 

Guiden er til dig, der arbejder med inddragelse tæt på den sundhedsfaglige praksis - for eksempel udviklings- og kvalitetssygeplejersker, kvalitetskonsulenter mv. Guiden bygger på udvalgt litteratur om måling af inddragelse og ViBIS’ praksiserfaringer fra inddragelsesprocesser i sundhedsvæsnet.