Guide: Individuel inddragelse - fra forberedelse til praksis

ViBIS har lavet en guide til at udvikle individuelle inddragelsesindsatser i fællesskab med patienter, pårørende og borgere. Guiden indeholder også 18 værktøjer.

Hvordan tilrettelægger man brugerinddragelse fra start til slut? Det klæder denne guide dig på til. Den indeholder step-by-step beskrivelser fra forberedelse til gennemførsel og måling af effekt. 

Guiden er udviklet af ViBIS, og er 2. udgave af guiden fra 2018, der blev lavet i forbindelse med storskalaprojektet Det Brugerinddragende Hospital på Aarhus Universitetshospital.

Udover beskrivelser af processer og gode råd, indeholder guiden også 18 konkrete værktøjer - for eksempel modenhedsværktøjet, manual til brugerstyret behandling og simulationsøvelse.