Katalog: Kriterier for brugerinddragelse

I dette katalog kan du blive klogere på, hvordan Videns- og kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) definerer og forstår brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Inddragelse af brugerne i sundhedsvæsenet (patienter og pårørende) bidrager til bedre behandlingsresultater, færre utilsigtede hændelser og øget patienttilfredshed.

Men der er ikke altid enighed om, hvilke indsatser der kan karakteriseres som egentlig inddragelse – og det kan være svært at vide, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før man kan tale om inddragelse.

Derfor har Danske Patienters Videns- og kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) udarbejdet et katalog, der beskriver, hvilke kriterier for brugerinddragelse ViBIS arbejder ud fra.

Kataloget er publiceret første gang i oktober 2014 og senest opdateret i september 2022. Det omhandler både i inddragelse af brugere på et organisatorisk niveau i udviklingsopgaver, inddragelse af brugere i deres egne individuelle forløb samt inddragelse af pårørende.

Kriterierne gælder for inddragelse af brugere i både regionalt og kommunalt regi. Definitionen og kriterierne for brugerinddragelse i kataloget er udviklet på baggrund af nationale og internationale systematiske undersøgelser og forståelser.

Læs kataloget.