Patienter og borgere kommer med anbefalinger til forskningsprojekt om overvågning af bivirkninger

Nyhed
none

Et etisk kodeks, tydelig formålsbeskrivelse og klar kommunikation om datasikkerheden. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra patienter og borgere til projektet PHAIR, der er i gang med at udvikle en algoritme, der kan forbedre overvågningen af bivirkninger ved medicin.

Danske Patienter samarbejder med en lang række aktører om et stort innovationsprojekt, der ved hjælp af kunstig intelligens skal sammenkoble enorme mængder eksisterende data om blandt andet sygdom, alder, køn og medicinforbrug, for at finde sammenhænge om potentielle bivirkninger, som bør undersøges nærmere.

I sidste ende skal projektet, som har titlen PHAIR, sikre mere effektiv overvågning af bivirkninger ved medicin, så man blandt andet kan målrette medicin til specifikke grupper eller fjerne skadelig medicin hurtigere fra hylderne.

Som led i projektet har Danske Patienter nedsat et brugerpanel, der består af 11 borgere med og uden sygdom og erfaringer med bivirkninger. De bidrager med viden om, hvad der er vigtigt at være opmærksomme på, hvis borgerne i sidste ende skal have tillid til et projekt som PHAIR.

Brugerne har et andet perspektiv – og de kan få øje på noget, som forskerne ikke selv gør. I PHAIR er brugerpanelet et gennemgående element, som hjælper med at holde fokus på, hvad der i sidste ende vil have værdi for patienterne, siger Annemette Lundmark Jensen, som er projektleder i Danske Patienter.

Seks anbefalinger fra borgere og patienter

Brugerpanelet skal inddrages i forskellige faser i projektet – for eksempel i udarbejdelsen af selve projektdesignet, hvor panelet netop har bidraget med seks anbefalinger:

 • Tydelig formålsbeskrivelse. Brugerpanelet anbefaler, at der kommunikeres åbent og tydeligt om projektets formål, og at der sættes rammer for fremtidig brug af data fra projektet, herunder rammer for forskere og politikere med henblik på at sikre, at data ikke bruges til andre formål eller under andre præmisser.
   
 • Ikke-kommercialisering. Brugerpanelet vurderer, at ikke-kommercialisering er afgørende for offentlighedens tillid til PHAIR og for opretholdelse af den fællesskabsfølelse, som gør, at man vil dele sine data. Brugerpanelet foreslår, at projektet har en klar kommunikation om, hvordan det forholder sig til kommercielle interesser.
   
 • Etisk kodeks. Der skal være tillid til, at de data, der bliver indsamlet i projektet, ikke i fremtiden bliver misbrugt til andre projekter med politiske og kommercielle formål. Brugerpanelet anbefaler, at forskerne arbejder efter klare etiske retningslinjer, som kan medvirke til at skabe troværdighed og tillid til projektet.
   
 • Klar kommunikation om validering og kvalitet af data. Brugerpanelet anbefaler, at der kommunikeres aktivt og klart omkring, hvordan man sikrer gode data. Det indebærer en opmærksomhed på, hvad validiteten af data er, og hvad det betyder, når data er upræcise. Det er vigtigt, fordi patienter oplever fejl i journaler og notater.
   
 • Styr på datasikkerheden. Brugerpanelet anbefaler, at projektet redegør for: 1) Datasikkerheden, herunder anonymisering i forhold til datakombinationer, for eksempel ved små patientgrupper. 2) Hvordan interesse fra medicinalindustrien, hacking, nye forskningsmæssige ønsker til brug af data, ny jura, nye politiske ønsker mm. undgår at påvirke datasikkerheden negativt.
   
 • Inddragelse af klinikere. Brugerpanelet anbefaler, at minimum to klinikere bliver inddraget i det videre arbejde frem mod implementering. Læger har ordinationsretten, og derfor foreslår panelet læger – én fra primærsektor og én fra sekundærsektor.
Emne

Kontakt

Annemette Lundmark Jensen. Foto: Tea Petersen

Annemette Lundmark Jensen

Projektleder
33 41 47 02

De er med i PHAIR

 • Danske Patienter
 • Statens Serum Institut
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Bispebjerg Hospital
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Trifork

Projektet er finansieret af Innovationsfonden.