Nyheder

Søg blandt nyheder, pressemeddelelser, indspil og høringssvar fra Danske Patienter og ViBIS.

 • Spørgsmål
  Blogindlæg

  PRO-redskaber anvendes i sundhedsvæsenet i stigende grad som et redskab til at inddrage patienter i deres egne behandlingsforløb. Men patienterne er overraskende nok ikke med til at udvikle redskaberne, og det kan få konsekvenser for værdien af PRO-redskaberne.

 • Klaus Lunding
  Kronik

  I debatten om behandlingsgarantien får man indtryk af, at presset i sundhedsvæsenet øjeblikkeligt lettes, hvis den bliver afskaffet. Det mener Danske Patienter ikke – en afskaffelse vil tværtimod føre til et boom i brugen af private forsikringer og øge ulighed i adgang til behandling endnu mere. Lad os i stedet få en debat om holdbare løsninger.

 • Sparegris
  Pressemeddelelse

  Patienter med kroniske sygdomme, der er afhængige af elektricitet til deres behandling, risikerer helbred og økonomisk nedtur på grund af rekordhøje el-priser og fare for strømafbrydelse.

 • kunstig_intelligens_data_gen.jpg
  Nyhed

  Danske Patienter er part i nyt projekt, der skal sikre hurtigere og bedre viden om bivirkninger ved lægemidler via kunstig intelligens. Innovationsfonden støtter med 30 millioner kroner.  

 • none
  Debat

  Det danske sundhedsvæsen er ikke indrettet til nutidens patienter. Fragmenterede behandlingsforløb er en gene for den enkelte, men det er også et samfundsproblem, som medfører ulighed og spildt dobbeltarbejde. En kommende regering bør arbejde for, at ressourcerne bliver brugt på det rigtige.

 • Sund
  Nyhed

  Med regeringens finanslovsudspil er Danske Patienters bevilling forsvundet. Vi har spurgt sundhedsordførerne fra C, V, EL og S om, hvilken rolle Danske Patienter spiller for patienter og pårørende, og hvorfor en permanent bevilling er afgørende.

 • none
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter er tilfreds med indholdet i en længe ventet psykiatriplan. Psykiatrien har brug for et markant løft over de næste mange år, hvor bred politisk opbakning er afgørende.

 • none
  Debat

  Danske Patienter har sammen med 11 andre organisationer formuleret otte anbefalinger til, hvordan regler for sygedagpenge bør ændres.

 • Netværk patientforening fællesskab overblik
  Nyhed

  Netværksgrupper, mestringskurser og juridisk hjælp. Foreningsdanmark har mange gode tilbud til mennesker med sygdom inde på livet. Ny platform på Sundhed.dk giver ét samlet overblik, så hjælpen bliver mere tilgængelig.

 • none
  Vælg Klogt

  Patienter og læger er enige om to nye anbefalinger, der skal rykke medicinafhentning tættere på patienternes bopæl og bidrage til mindre forbrug af antibiotika til øvre luftveje.

 • ingen penge tom pung
  Finanslov

  Det er vigtigere end nogensinde før med et stærkt, demokratisk og uafhængigt fælles talerør for patienter og pårørende. Et stærkt civilsamfund kræver offentlig støtte, og det må regeringen prioritere til Danske Patienter på finansloven, skriver organisationens forretningsudvalg i debatindlæg.

 • ordsky kvalitet
  Nyhed

  Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) udgiver i dag en ny kvalitetsguide, der skal fungere som et fælles opslagsværk med metoder og værktøjer for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. ViBIS har været med til at facilitere processen og udviklingen af guiden.

 • Christiansborg statue politik finanslov
  Pressemeddelelse

  Nyt finanslovsforslag får alvorlige konsekvenser for patienter og pårørendes indflydelse i sundhedsvæsenet fremover. Til trods for, at Danske Patienter løfter en vigtig opgave for myndigheder og samfund, er den faste bevilling overraskende blevet pillet helt ud. ”Et alvorligt slag mod civilsamfundet,” siger formand.

 • Hospital
  Høringssvar

  Nærhospitaler kan potentielt øge sammenhængen i patientforløb, men kun hvis der er fokus på at sikre forpligtende, tværfagligt samarbejde mellem sundhedsvæsenets sektorer. Man må ikke gå på kompromis med kvalitet og patientsikkerhed, understreger Danske Patienter.

 • none
  Høringssvar

  Vi skal tænke innovativt, hvis presset på sundhedsvæsenet skal lettes. Danske Patienter bakker som udgangspunkt op om, at man åbner op for at gøre faggrænser mere fleksible, hvor det er fagligt forsvarligt.

 • laege_afvisende.jpg
  Nyhed

  Mange patienter oplever at få deres henvisning i sundhedsvæsenet afvist, viser rundspørge fra Danske Patienter. Årsagerne til afvisningerne er forskelligartede, men fælles er, at det kan have store konsekvenser for patienternes helbred og trivsel. 

 • kvinde brev
  Høringssvar

  Danske Patienter mener, at offentligt ansattes tryghed er vigtig, og deres beskyttelse er nødvendig. En styrket beskyttelse af offentligt ansatte skal dog ikke være på bekostning af borgernes retssikkerhed.

 • Inddragelse læge patient
  Høringssvar

  Det bør være op til den enkelte dansker, om man ønsker genoplivning eller ej efter hjertestop, mener Danske Patienter, som bakker op om nyt lovforslag. Det skal dog ske på et oplyst grundlag og med mulighed for at ændre beslutningen.

 • kvinde lytter
  Høringssvar

  Patient- og pårørenderepræsentanter skal have et tydeligere mandat, hvis de reelt skal få indflydelse i de nye sundhedsklynger, skriver Danske Patienter i høringssvar til ny bekendtgørelse. Uden klare rammer og retningslinjer risikerer man, at ellers gode ambitioner ender i pseudoinddragelse.

 • Gravid test
  Interview

  Lange ventelister og begrænsninger på offentlig fertilitets-behandling kan betyde, at kun de mest ressourcestærke patienter får deres ønske om et barn opfyldt. Danske Patienter har talt med Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse om, hvilke konsekvenser social og geografisk ulighed i sundhed har for deres medlemmer.

 • Benamputation
  Nyhed

  National kortlægning af amputationer viser store regionale forskelle – og slår fast, at nogle amputationer kunne være undgået. Danske Patienter finder det ubegribeligt, at man ikke har reageret på advarsler og brugt kvalitetsdata til at standse problemet tidligere.

 • billede
  Nyhed

  Øget coronasmitte kan betyde endnu flere udskudte behandlinger og operationer på landets sygehuse. Der er akut behov for tilstrækkeligt sundhedspersonale, lyder det fra Danske Patienter i et interview til Berlingske.

 • Login
  Høringssvar

  Lovændring vil gøre det vanskeligere for patienter at identificere sundhedspersoner, der har haft adgang til deres patientjournal. Danske Patienter mener, at ændringen kan ødelægge den tillidsfulde relation mellem patient og sundhedsperson.

 • Lisbeth Høeg-Jensen
  Nyhed

  Lisbeth Høeg-Jensen fra Kræftens Bekæmpelse overtager Danske Patienters ene plads i Medicinrådet efter Leif Vestergaard Pedersen. Sammen med Morten Freil skal hun bidrage til, at patientperspektivet bliver hørt i rådets beslutninger.

 • klage forvirret borger
  Pressemeddelelse

  Sundhedsvæsenet går glip af vigtig læring, fordi klagesystemet er uoverskueligt for patienter og pårørende at navigere i. Rundspørge blandt patientforeninger bekræfter behovet for ét samlet og lettilgængeligt overblik over klagemuligheder, der samtidig guider patienterne med udgangspunkt i deres situation og ønsker.