Nyheder

Søg blandt nyheder, pressemeddelelser, indspil og høringssvar fra Danske Patienter og ViBIS.

 • ledelse sundhed
  Nyhed

  På baggrund af erfaringer fra de nuværende patientinddragelsesudvalg samt national og international viden om organisatorisk inddragelse, har Danske Patienter lavet fem anbefalinger til, hvordan de kommende sundhedsklynger kan inddrage brugerne.

 • none
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter anerkender, at sundhedsvæsenet er under pres og tager beslutningen om at suspendere udrednings- og behandlingsretten til efterretning. Nu er det afgørende med klar kommunikation til de berørte patienter og en samlet plan for rekruttering og kapacitet i sundhedsvæsenet.

 • Farvede piller på bordeaux baggrund
  Nyhed

  Dobbelte prøver og undersøgelser, rutinekontroller og gentagne besøg er noget patienter gerne ville være foruden. Det viser ny undersøgelse, som organisationen Vælg Klogt står bag. Mantraet om at spørge patienterne, holder stadig.

 • none
  Debat

  Det er uacceptabelt, at patienter på grund af økonomi ikke får den fysioterapi som lægen har ordineret. Danske Patienter opfordrer sammen med Danske Handicaporganisationer til at styrke rammerne for ordningen for vederlagsfri fysioterapi.

 • none
  Brev til Styrelsen

  Flere forbrugere får ikke tilbagebetalt deres honorar hos tandlægen til trods for, at tandlægens arbejde kritiseres. Den procedure skal ændres, mener Danske Patienter samt repræsentanter fra Forbrugerrådet Tænk og Danske Handicaporganisationer. 

 • ældre dame digital kontakt 2
  Pressemeddelelse

  Flere ældre borgere mellem 60 til 80 år vil have digitale konsultationer med deres praktiserende læge. Danske Patienter opfordrer til flere digitale tilbud og fokus på den enkeltes behov.

 • viden_3.jpg
  Kronik

  Der er brug for meget mere viden om almen praksis, hvis vi skal sikre bæredygtige løsninger for patienter, læger og sundhedsvæsen. Noget af det, der er brug for mere og grundig viden om, er patienternes ønsker og behov, skriver Danske Patienter i kronik.

 • Paaroerende_stoette
  Nyhed

  Dårlig trivsel, bekymringer og psykiske udfordringer er en del af livet for mange hjertepatienter og deres pårørende, viser en ny undersøgelse. Der er behov for større fokus på trivslen hos mennesker berørt af sygdom, mener Danske Patienter.

 • piller
  Nyhed

  Danske Patienter og en række andre organisationer opfordrer sundhedsministeren til at indføre en digital abonnementsordning i medicintilskudssystemet. Det vil hjælpe patienter, der har svært ved at betale for deres medicin.

 • Kvinde - øje
  Interview

  Borgere med synstruende øjensygdomme bliver blinde og får varige synstab, imens de venter. Manglen på speciallæger til behandling af forskellige sygdomsområder er akut. Danske Patienter har talt med Øjenforeningen om, hvilke konsekvenser ventetiden har for deres medlemmer.

 • Trist kvindelig patient holder pårørende i hånden
  Pressemeddelelse

  Patienterne betaler prisen, når sundhedsvæsenet er i knæ, og derfor er Danske Patienter dybt bekymrede over situationen i øjeblikket, hvor behandlingspuklerne tårner sig op – uden udsigt til at aktivitetsniveauet stiger.

 • Alternativ behandlng_naturmedicin_kosttilskud
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber ønsker at etablere et videnscenter for alternativ behandling. Både borgere og sundhedspersoner mangler i dag et sted, hvor de kan få forskningsbaseret viden og rådgivning på området.

 • none
  Pressemeddelelse

  Regeringens udspil ”Tættere på II” rummer flere gode elementer på sundhedsområdet, vurderer Danske Patienter. Det er dog afgørende, at det sundhedsudspil, som regeringen kommer med i efteråret, rummer forpligtende initiativer, hvis de gode visioner samlet set skal gøre den nødvendige forskel for patienterne.

 • Ventetid hos lægen
  Pressemeddelelse

  Ny undersøgelse viser, at borgerne har meget forskellige behov og ønsker til deres praktiserende læge. Vi bør gentænke organiseringen til gavn for både borgere og læger, mener Danske Patienter.

 • Brev mail
  Brev til ministeren

  Sammen med 43 organisationer har Danske Patienter sendt et åbent brev til sundhedsminister Magnus Heunicke. Budskabet er klart: Vi skal have en sundhedsreform - og det haster.

 • none
  Nyhed

  Retssikkerhed, kvalitet og øget faglighed. Dét er blandt de vigtigste sundhedsdagsordner for patienter og pårørende op til regional- og kommunalvalg, viser kortlægning fra Danske Patienter.

 • Pengestakke fordeles gris mundbind
  Brev til ministeren

  Der skal findes en løsning, så patienter, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, igen kan få den nødvendige behandling, skriver Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer i fælles brev.

 • Klaus Lunding
  Debat

  Kernen i en kronikerstrategi skal være værdi for patienterne. Hvis vi skal indfri det store potentiale i sikre ny og bedre behandling til gavn for mennesker med kronisk og langvarig sygdom, kræver det grundig inddragelse og analyse af deres behov.

 • none
  Nyhed

  Anbefalinger fra ekspertgruppe er vigtige for, hvordan vi håndterer fremtidige sundhedskriser. Men patient- og pårørendeforeningers afgørende bidrag under coronapandemien er fuldstændigt fraværende.

 • none
  Nyhed

  Uden en finanslov, der sikrer nye penge til sundhed, bliver det svært for regeringen at indfri ambitionen om at styrke sammenhæng og kvalitet i patienternes behandling, mener Danske Patienter.

 • none
  Nyhed

  Det kan få store konsekvenser for de mange patienter, der på grund af coronanedlukning og dårligere adgang til træning har mistet funktionsevner, hvis ordningen med vederlagsfri fysioterapi stopper.

 • none
  Høringssvar

  Mange patienter oplever, at cannabis lindrer deres symptomer. Derfor bakker Danske Patienter op om, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis bliver forlænget frem til 2026.

 • sundhedsprofessionelle
  Pressemeddelelse

  Konflikt risikerer alvorlige og langsigtede konsekvenser for mennesker med kroniske og langvarige sygdomme. Danske Patienter opfordrer til, at man straks finder en løsning – enten ved forhandlingsbordet eller på Christiansborg.

 • braekket_arm.jpg
  Debat

  Det skaber falske forventninger og falsk tryghed for borgere og patienter, hvis regeringen fastholder at kalde specialiserede sundhedshuse for nærhospitaler, mener Danske Patienter.

 • Illustration af øje på todelt baggrund
  Inddragelse, Interview

  Pårørende er en værdifuld ressource i patientens behandling, hvis de inddrages på en meningsfuld måde. Men vi har alle forskellige kulturelle og sociale baggrunde, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, hvordan den enkelte bedst inddrages. Denne artikel giver gode råd til dig, der inddrager pårørende i praksis.