Nyheder

Søg blandt nyheder, pressemeddelelser, indspil og høringssvar fra Danske Patienter og ViBIS.

 • Ked af det smiley
  Nyhed

  Patienter og pårørende er på dybt vand, når de forsøger at finde vej gennem klagesystemet efter en negativ oplevelse i sundhedsvæsenet. Nogle opgiver helt, viser en rundspørge blandt Danske Patienters medlemmer.

 • Vesna Markovic
  Interview

  Som pårørende til en forælder, der er død af en lægemiddelskade, har Vesna Markovic været rundt i alle afkroge af klagesystemet for at få svar på, hvordan det kunne ske. En opgave, der har kostet alt hendes tid og energi.

 • none
  Pressemeddelelse

  Danske Patienter er glade for ny aftale, der blandt andet indeholder forpligtende krav til kommunernes akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for mennesker med en eller flere kroniske sygdomme. Men vi mangler løsninger der sikrer sammenhæng for kronisk syge.

 • Frustreret patient sur kvinde samtale læge
  Debat

  Patienter er ikke umættelige forbrugere af sundhedsydelser. De vil tværtimod gerne undgå tidsspilde og uvirksomme behandlinger, og dem er der rigeligt af i sundhedsvæsenet. Lad os starte med at skære det overflødige fra – så slipper vi måske helt for at skulle fraprioritere det, der rent faktisk gavner.

 • none
  Høringssvar

  Mange danskere med multisygdom får flere former for medicin ad gangen – med risiko for bivirkninger og nedsat livskvalitet til følge. Nye anbefalinger til polyfarmaci fra Sundhedsstyrelsen vil gøre en positiv forskel, vurderer Danske Patienter.

 • none
  Nyhed

  87 små foreninger har deltaget i Danske Patienters netværk siden det blev etableret i efteråret 2020. Ud over at netværke med andre i samme situation som en selv, bliver deltagerne også klædt på med viden om konkrete emner som fundraising og sociale medier.

 • medlemmer_spot.jpg
  Nyhed

  Der er to nye ansigter i Danske Patienters forretningsudvalg. Malene Deele fra Nyreforeningen og Anne Brandt fra Lungeforeningen er netop valgt ind på det årlige repræsentantskabsmøde.

 • none
  Nyhed

  Flere mennesker lever med kroniske sygdomme, både psykiske og fysiske eller begge dele samtidigt, og derfor er rehabilitering vigtigere end nogensinde før. Ny hvidbog sætter tiltrængt fokus på indsatsen i Danmark.

 • Brikker viden innovation
  Nyhed

  Der skal tænkes i helt nye baner, hvis vi skal løse sundhedsvæsenets udfordringer med kapacitets- og ressourcemangel. Og her bør hensynet til patienter veje tungere end snævre faggrænser, mener Danske Patienter.

 • kram hænder
  Høringssvar

  Lovforslag giver kun familiemedlemmer eller personer i samme husstand ret til omsorgsdage. Danske Patienter mener, at alle pårørende - uanset deres bopæl eller slægtsrelation til den alvorligt syge - skal have ret til omsorgsorlov.

 • none
  Høringssvar

  Mere forpligtelse og mulighed for fælles økonomi. Det er to afgørende forudsætninger for, at de kommende sundhedsklynger vil gøre en reel forskel for patienterne, skriver Danske Patienter i høringssvar, som til gengæld roser prioriteringen af patientinddragelse.

 • none
  Pressemeddelelse

  Regeringens udspil til en sundhedsreform indeholder flere gode elementer – men uden den nødvendige forpligtelse og med for få ressourcer til at løse de grundlæggende problemer for patienterne.

 • Dorte Chabert
  Interview

  Som kronisk syg er Dorte Chabert i hyppig kontakt med sundhedsvæsenet og har flere gange savnet nærvær og støtte fra personalet – også til hendes pårørende.

 • Søs Trier
  Interview

  Med to sjældne gigtsygdomme har Søs Trier været i kontakt med flere dele af sundhedsvæsenet. Det har lært hende, at man som patient skal råbe højt for at blive hørt.

 • none
  Nyhed

  Kronisk og langvarig sygdom er en væsentlig årsag til mental mistrivsel på tværs af aldersgrupper. Det viser den nye nationale sundhedsprofil, som netop er offentliggjort. Der skal mere fokus på at forebygge psykiske belastninger hos mennesker med sygdom, mener Danske Patienter.

 • Pris præmie award fejre
  Nyhed

  Kliniske forsøg bidrager til bedre behandling af patienterne. Derfor er Danske Patienter en af parterne bag uddelingen af en ny pris, der hylder Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger 2022 den 7. juni.

 • none
  Debat

  Omsorg bør ses som en del af behandlingen, men rammerne er ikke til det i dag. Politikerne må tage ansvar for omsorgen i den kommende tids vigtige beslutninger om fremtidens sundhedsvæsen, skriver Danske Patienter, Lægeforeningen, FOA og DSR i fælles debatindlæg.

 • yngre læge kvinder patient
  Inddragelse

  ViBIS og Yngre Læger har gennem flere år samarbejdet om at uddanne yngre læger til at systematisk inddrage patienter i egne behandlingsforløb. Og spørger man de yngre læger, lyder deres vurdering, at de er blevet bedre til at involvere og lytte til deres patienter.

 • Vækst stigning fremtid
  Nyhed

  Der er stor efterspørgsel på patienter og pårørende, der kan være med til at kvalificere forskellige indsatser i sundhedsvæsenet. En opgørelse viser, at Danske Patienter det seneste år har udpeget over 100 brugerrepræsentanter – og aktuelt er der knap 200 aktive repræsentationer.

 • none
  Blogindlæg

  Når patienter inddrages i et forskningsprojekt, kan forskeren hurtigt blive udfordret. Det kræver nemlig nogle helt særlige kompetencer udover dem, man som sundhedsprofessionel og forsker allerede er i besiddelse af.

 • ingen penge tom pung
  Høringssvar

  Lovændring betyder, at patienter fremover får færre renter på deres erstatning. Det er ikke rimeligt, at patienterne skal betale for nemmere administration, mener Danske Patienter.

 • none
  Debat

  Psykiatrien har mere end et imageproblem, som er særligt kritisk blandt de borgere, der har egen erfaring fra psykiatrien, viser ny måling fra Danske Patienter. Det er på høje tid at give dem, hvad de fortjener: En værdig psykiatri, hvor man får den hjælp, man har brug for.

 • Ansigter_glad_sur_psyk
  Politisk indspil, Pressemeddelelse

  Danskernes tiltro til behandlingen i psykiatrien er skræmmende lav, viser ny måling fra Danske Patienter. Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan, som netop er offentliggjort, er et skridt på vejen, men det kræver politisk vilje til massive investeringer, hvis patienter og pårørende skal mærke forbedring.

 • barn - alene - ensom
  Nyhed

  Danske Patienter opfordrer Folketinget til at vedtage et forslag om retten til hjælp for børn som pårørende. Det skal forpligte regioner og kommuner til at sikre en national praksis, der reducerer sygdom og dårlig trivsel blandt børnene.

 • Barn læge
  Høringssvar

  Det kan få stor betydning for helbred og livsvilkår senere i livet, når børn og unge deltager i kliniske forsøg med lægemidler. Derfor opfordrer Danske Patienter til, at mindreårige i højere grad bliver inddraget og selv giver samtykke til at deltage.