Nyt om inddragelse

Her finder du en oversigt over nyheder om inddragelse af patienter og pårørende samt pressemeddelelser fra ViBIS.

Listen er sorteret efter dato – med de nyeste udgivelser først. Her kan du både læse nyheder om brugerinddragelse, interviews med patienter og fagpersoner samt nyt fra vores projekter.

Kategori
 • Patient i samtale med læge
  Nyhed

  ViBIS søsætter en ny national undersøgelse om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. På tværs af diagnoser, sektorer, alder og geografi undersøger ViBIS patienter og pårørendes erfaringer, behov og ønsker til at blive inddraget i eget behandlingsforløb.

 • Samarbejde sundhed
  Inddragelse

  Flere og flere patienter og pårørende bliver inddraget på et overordnet strukturelt niveau i sundhedsvæsenet. Det er en god udvikling, som dog kræver stærkt fokus på rammer og metoder i de organisationer, der inviterer brugerne ind, fortæller Tine Laurine Johansen, projektleder i ViBIS.

 • Klodser, strategi
  Nyhed

  Sygdomsbilledet og behandlinger bliver kun mere individualiseret. Det viser en række afdækninger af tendenser for fremtidens patienter. Og det stiller krav til sundhedsvæsenet, som skal have rammerne og kompetencerne til at inddrage patienter og pårørende.

 • Knud-og-Rikke
  Nyhed

  Hvordan er det for en pårørende at samarbejde med professionelle eksperter og forskere i en stor undersøgelse? Og hvordan opleves samarbejdet fra forskerens stol? Dét har Knud, som er pårørenderepræsentant, og Rikke Aarhus, forsker i VIVE, givet svar på.

 • Kamilla Rapin
  Blogindlæg

  Det er vigtigt, at patienter og pårørende føler sig godt tilpas i samarbejdet med forskere og faglige eksperter, og at de er trygge ved at dele deres erfaringer. Få konkrete tips til, hvordan man skaber gode og fortrolige rammer, der giver plads til personlige perspektiver.

 • Annemette Lundmark Jensen. Foto: Tea Petersen
  Blogindlæg

  Et velsammensat brugerpanel, der kan bidrage meningsfuldt, kræver en del forarbejde – men er det hele værd. Projektleder Annemette Lundmark Jensen giver et indblik i, hvordan hun selv har grebet opgaven an i et stort og komplekst innovationsprojekt. 

 • Azadeh Grønbæk Afsar
  Blogindlæg

  Flere kommuner, hospitaler og uddannelsesinstitutioner igangsætter designprocesser sammen med borgere, patienter og pårørende for at skabe løsninger, der imødekommer brugernes behov bedst muligt. ViBIS giver her nogle konkrete tips til, hvordan man kommer godt i gang med samarbejdet.

 • Mette Munch-Petersen
  Blogindlæg

  Når store ambitioner om at inddrage patienter møder hverdagen med konkurrerende dagsordner, daler interessen nogle gange fra lederne – og medarbejderne står alene tilbage. Det gør det svært at lykkes, skriver Mette Munch-Petersen fra ViBIS i dette blogindlæg. 

 • Rikke Struve
  Nyhed

  Til pårørendeundersøgelsens første workshop mødtes mennesker, der selv har erfaringer med at være pårørende, med faglige eksperter på området og forskere fra VIVE. Sammen drøftede de, hvad undersøgelsen skal fokusere på.

 • Dialog
  Inddragelse

  Transparens er fundamentet for et godt samarbejde. Et nyt dialogværktøj fungerer som en forventningsafstemning mellem bruger og projektleder om brugernes ønskede rolle i projektet.

 • Klynge
  Nyhed

  Sundhedsklyngerne har for alvor taget fat på inddragelsen af brugerrepræsentanter – men det er en svær opgave, og det foregår meget forskelligt fra klynge til klynge, viser ny kvalitativ undersøgelse fra ViBIS.

 • Spørgeskema PRO data
  Ny viden

  Hvordan og hvor meget bruger vi patientrapporterede data (PRO) i sundhedsvæsenet? Det samler denne statusartikel op på. Vicedirektør i Danske Patienter og ViBIS er medforfatter.

 • Mange mennesker megafon repræsentation
  Publikation

  Patienter og pårørende inviteres i stigende grad ind som udviklingspartnere i sundhedsvæsenet. Nyt inspirationskatalog fra ViBIS giver viden og værktøjer til, hvordan ledelse og medarbejdere griber opgaven med organisatorisk inddragelse an på en meningsfuld måde.

 • none
  Ny viden

  En ny afdækning fra ViBIS viser, at både regioner og hospitaler har fokus på at inddrage brugerne i forskningen. Konkret har tre ud af fem regioner skrevet brugerinddragelse ind i deres forskningsstrategier, hvilket har betydning for den retning, der bliver sat i de enkelte hospitalsenheder.

 • Barometer
  Inddragelse

  Hvor er din organisation rigtig god til at inddrage brugerne, og hvor halter det? Det skal et nyt samtaleværktøj fra ViBIS være med til at afdække, så erfaringerne kan bidrage til nye projekter. 

 • Spørgsmål
  Blogindlæg

  PRO-redskaber anvendes i sundhedsvæsenet i stigende grad som et redskab til at inddrage patienter i deres egne behandlingsforløb. Men patienterne er overraskende nok ikke med til at udvikle redskaberne, og det kan få konsekvenser for værdien af PRO-redskaberne.

 • ordsky kvalitet
  Nyhed

  Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) udgiver i dag en ny kvalitetsguide, der skal fungere som et fælles opslagsværk med metoder og værktøjer for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. ViBIS har været med til at facilitere processen og udviklingen af guiden.

 • yngre læge kvinder patient
  Inddragelse

  ViBIS og Yngre Læger har gennem flere år samarbejdet om at uddanne yngre læger til at systematisk inddrage patienter i egne behandlingsforløb. Og spørger man de yngre læger, lyder deres vurdering, at de er blevet bedre til at involvere og lytte til deres patienter.

 • Vækst stigning fremtid
  Nyhed

  Der er stor efterspørgsel på patienter og pårørende, der kan være med til at kvalificere forskellige indsatser i sundhedsvæsenet. En opgørelse viser, at Danske Patienter det seneste år har udpeget over 100 brugerrepræsentanter – og aktuelt er der knap 200 aktive repræsentationer.

 • none
  Blogindlæg

  Når patienter inddrages i et forskningsprojekt, kan forskeren hurtigt blive udfordret. Det kræver nemlig nogle helt særlige kompetencer udover dem, man som sundhedsprofessionel og forsker allerede er i besiddelse af.

 • Illustration af øje på todelt baggrund
  Inddragelse, Interview

  Pårørende er en værdifuld ressource i patientens behandling, hvis de inddrages på en meningsfuld måde. Men vi har alle forskellige kulturelle og sociale baggrunde, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, hvordan den enkelte bedst inddrages. Denne artikel giver gode råd til dig, der inddrager pårørende i praksis.

 • Samtalegrupper_terapi
  Inddragelse, Nyhed

  Fordelt på tre arrangementer har cirka 160 mennesker deltaget i ViBIS’ netværk for inddragelse af pårørende. Sidste officielle møde er netop afholdt, men - helt efter hensigten - har deltagere fra netværket valgt at fortsætte med at lave arrangementer på frivillig basis.

 • Ikon som billede - chat
  Inddragelse, Nyhed

  Årets Borgerinddragende Initiativ står i digitaliseringens tegn. De fem nominerede er initiativer, der har brugt digitalisering til at inddrage brugere systematisk, grundigt og innovativt.

 • Sundhedsprofessionelle_grafik
  Inddragelse, Pressemeddelelse

  Fem hospitaler fra alle dele af Danmark har sammen med ViBIS arbejdet med at gøre inddragelse af patienter og pårørende til en del af kulturen. Resultatet er blandt andet 12 konkrete anbefalinger til bæredygtig brugerinddragelse.

 • none
  Interview

  Et væld af gode projekter var med i opløbet i år, og de er alle kilder til inspiration. Vi peger her på et særligt ambitiøst projekt, der inddrager brugere i analysen af alvorlige UTH i psykiatrien.